J.C. Krans
Industrieweg 25
9521 CE Nieuw-Buinen
t: (0599) 65 36 45
f: (0599) 65 37 73
e: info@jckrans.nl

Civiele techniek: een breed dienstenpakket!

Voor een geoliede onderneming geldt dat bewezen vakmanschap, uitstekend materiaal en absolute veiligheid vanzelfsprekendheden zijn die niemand zal tegenspreken. Maar daarmee stellen wij ons niet tereden.

Onze medewerkers zijn door een bijzonder ruime en brede ervaring stuk voor stuk inzetbaar bij verschillende activiteiten. Dit resulteert in snelle werkbare totaaloplossingen.

Met de volgende werken kunnen wij u onder andere van dienst zijn:

arrow Cultuurtechnische werken    
arrow Rioolgemalen en zuiveringen    
arrow Gemalen en stuwen    
arrow Betonwerken    

 

Cultuurtechniek: goed voor de natuur!

De werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren zijn ons niet onbekend.
Natuurontwikkeling, watermanagement en recreatieve belangen worden steeds meer en beter geïntegreerd in de buitengebieden. Door onze ruime ervaring scheppen wij de juiste voorwaarden voor een verantwoorde natuurontwikkeling.

Onze cultuurtechnische werken bestaan onder ander uit:

  • * het graven van sloten
  • * het aanleggen en onderhouden van watergangen
  • * het aanleggen en onderhouden van beken
  • * het aanleggen en onderhouden van natuurvriendelijke oevers

 

Rioolgemalen en zuiveringen: van afvalwater naar schoon water!

Voor de afvoer van rioolwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt binnen waterschappen vrijwel altijd gebruik gemaakt van rioolgemalen. Om de afvoer van rioolwater te garanderen worden door ons regelmatig rioolgemalen gerenoveerd, aangepast en soms nieuw gebouwd. Ook de aanleg van en het onderhoud aan bergbezinkbassins behoren tot onze werkzaamheden.

rioolgemalen

 

Gemalen en stuwen

Een betrouwbare regulering van natuurlijke waterstromen is van groot belang; voor de veiligheid van mens en dier, maar ook voor de waterstand in agrarische- en recreatiegebieden.

Wij verzorgen de complete aanleg van stuwen en gemalen en zorgen er zo voor dat zomer- en winterpeil effectief zijn te beheersen.

Ook voor de renovatie van stuwen en gemalen kunt u gebruik maken van onze jarenlange ervaring op dit gebied.

gemalen


Betonwerken

Wij verzorgen de aanleg van en het onderhoud aan bruggen, sluizen, viaducten en tunnels. Dit vereist een strakke afstemming tussen planning, uitvoering en inlevingsvermogen in de plaatselijke verkeerssituaties. Als dit  betekent dat er beter op ongewone tijden gewerkt kan worden, dan gebeurt dat.

Projectmanagement
Construeren, organiseren, uitvoeren en afwerken: wij verzorgen het totale traject onder projectmanagement. Dit verkort de bouwtijd, bespaart kosten en beperkt hinder in sterke mate.

projectmanagement projectmanagement