J.C. Krans
Industrieweg 25
9521 CE Nieuw-Buinen
t: (0599) 65 36 45
f: (0599) 65 37 73
e: info@jckrans.nl

Milieutechniek: een juiste combinatie van verschillende saneringsmethoden!

Een succesvolle sanering is vaak een combinatie van ervaring, deskundig personeel en het juiste materiaal
De laatste jaren hebben wij veel geïnvesteerd in kennis en materieel om tegemoet te komen aan de gewijzigde wensen en wetgeving. Om aan de wettelijke eisen te voldoen beschikken wij over de juiste certificaten.

Met name op het gebied van Asbestsanering en Bodemsanering kunnen wij u van dienst zijn

Asbestsanering: veiligheid voor alles!

Als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden wij niet alleen ingeschakeld bij totale sloopwerken en brandschades, maar verzorgen wij ook de asbestsanering t.b.v. renovatie en herstructureringsprojecten.

Specialisten
Wij beschikken over diverse teams die stuk voor stuk onder leiding staan van een goed opgeleide Deskundig Toezichthouder Asbestloop (DTA). Deze specialisten staan garant voor een volledige en veilige verwijdering van alle asbesthoudende producten. Zij werken volgens strenge protocollen die de omgeving vrijwaren van vrijkomende asbestdeeltjes. In voorkomende gevallen wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsfunctionarissen van de opdrachtgevers en de arbeidsinspectie.

Rapportages
Ook kunnen wij voor u de sloopvergunning met het daarbij horende asbest- inventarisatierapport verzorgen. Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het verplicht een onderzoeksrapport te overleggen dat aantoont waar zich in het betreffende bouwwerk of object asbest bevindt.

Asbestsaneringen zijn doorgaans gebaseerd op deze rapportages en kunnen aan de hand hiervan ook zeer doelmatig worden uitgevoerd. Het saneren kan bestaan uit het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudend materiaal, maar in andere gevallen kan het volstaan om het asbest te markeren en/of isoleren en een adequaat beheersplan op te stellen. 

U kunt ons inschakelen voor het:
  • * bepalen van aanwezigheid van asbesthoudende materialen
  • * vastleggen van vindplaatsen op tekening en foto
  • * adviseren over de te nemen maatregelen
  • * beoordelen van de risico’s
  • * bepalen van de hoeveelheid asbest per vindplaats

 

Snel en adequaat
Bij de sanering van asbest is niet alleen veiligheid belangrijk. Asbest wordt vaak onverwacht aangetroffen. Een dan moet op korte termijn worden gereageerd. Er mag geen kostbare tijd verloren gaan waardoor het vervolg van het project in gevaar komt.

Bodemsanering: beheersbaar en goed!

Het beleid voor bodemsanering is er op gericht om ernstig verontreinigde bodems goed te beheren

Wanneer, door middel van bodemonderzoek, verontreiniging is geconstateerd, kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen. Of en welke maatregelen genomen moeten worden, is ondermeer afhankelijk van het toekomstig gebruik van de locatie, de wet- en regelgeving (bodembeleid) en beschikbare technieken.

Wij kunnen u van dienst zijn met de juiste bodemsanering. Vanzelfsprekend beschikken wij hiervoor over de juiste certificaten.

bodemsanering