J.C. Krans
Industrieweg 25
9521 CE Nieuw-Buinen
t: (0599) 65 36 45
f: (0599) 65 37 73
e: info@jckrans.nl

J.C. Krans, Nieuw-Buinen

Op onze website vindt u informatie over onze dienstverlening op het gebied van sloop, civiele techniek, milieutechniek en recycling. 

Wij beschikken over alle benodigde certificaten om ons werk vakkundig en volgens de wettelijke eisen te kunnen uitvoeren. 

Kijkt u ook eens bij onze projecten

 

Aktueel

18 jul 2017
Bodemsanering Emmen Bodemsanering is zeer specialistisch werk. Dit is aan allerlei milieuregels gebonden. Het beleid voor bodemsanering is er op gericht om ernstig verontreinigde bodems goed te beheren Wanneer, door middel van bodemonderzoek, verontreiniging is geconstateerd, kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen. Of en welke maatregelen genomen moeten worden, is ondermeer afhankelijk van het toekomstig gebruik van de locatie, de wet- en regelgeving (bodembeleid) en beschikbare technieken. Snel en adequaat handelen
Bij bepaalde verontreinigingen van de bodem, denk hierbij aan asbest, is het van belang dat er snel en adequaat gehandeld wordt. Het inschakelen van een bedrijf dat over de juiste certificaten en middelen beschikt is dan van belang. JC krans kan u van dienst zijn voor de juiste bodemsanering en beschikt over de juiste certificaten. Juiste certificaten
JC Krans  beschikt over de juiste certificaten. Ons personeel is up to date opgeleid...   Lees meer...