Asbestsanering

Vooral in oudere gebouwen en woningen komt nog vaak asbest voor. Asbest moet op deskundige wijze verwijderd en afgevoerd worden. Wij hebben hiervoor alle disciplines in huis.

Als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden wij niet alleen ingeschakeld bij totale sloopwerken en brandschades, maar verzorgen wij ook de asbestsanering t.b.v. renovatie en herstructureringsprojecten.

Daarvoor beschikken wij over diverse teams die stuk voor stuk onder leiding staan van een goed opgeleide Deskundig Toezichthouder Asbestloop (DTA). Deze specialisten staan garant voor een volledige en veilige verwijdering van alle asbesthoudende producten. Zij werken volgens strenge protocollen die de omgeving vrijwaren van vrijkomende asbestdeeltjes.

In voorkomende gevallen wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsfunctionarissen van de opdrachtgevers en de arbeidsinspectie. Ook kunnen wij voor de opdrachtgevers de sloopvergunning met het daarbij horende asbest- inventarisatierapport verzorgen.

  Vrijblijvende offerte

  Vul onderstaande gegevens in en ontvang direct een vrijblijvende prijsopgave.


  Aantal m2 asbesthoudend materiaal:  
  Type sanering:  


  Wanneer moet ik asbest laten verwijderen?

  Het is per definitie niet zo dat als u asbest aantreft in een woning of gebouw, u dit altijd moet verwijderen.
  Als het asbest ingesloten is in materiaal en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet nodig.
  Zit het asbest niet in materiaal en kunnen asbestvezels vrijkomen dan bent u wel gehouden tot verwijdering. In dat geval moet u het afschermen of laten verwijderen.

  Huurt u een woning? Neem dan contact op met de eigenaar.

  Hechtgebonden en losgebonden asbest

  Hechtgebonden asbest hoeft u niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten veelal stevig vast en als het asbest in goede staat is en niet wordt bewerkt dan levert het geen direct gevaar op. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Vanzelfsprekend zijn daardoor de gezondheidsrisico’s veel groter.

  Asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf als JC Krans

  Het is gevaarlijker asbest op een ondeskundige manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Als er een risico is dat asbestvezels vrijkomen dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen.

  Neem vandaag nog contact op met ons indien u twijfelt of indien u advies nodig heeft.

  Lees ook; Asbestsanering Stadskanaal

  Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het verplicht een onderzoeksrapport te overleggen dat aantoont waar zich in het betreffende bouwwerk of object asbest bevindt.