Verontreinigde grond

Een verontreinigde grond komt vaker voor dan je denkt, en in Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Dit komt bijvoorbeeld door de chemische wasserijen, benzinestations en garages die zich ooit hebben begeven op de desbetreffende plek. De vervuiling kan soms ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Des te belangrijk is het om uw bouwkavel goed te laten inspecteren, en indien nodig een bodemsanerings- traject te starten.

 

Bodemsanering

Bodemsanering is een ingewikkelde proces om verontreinigde grond weer veilig en gebruiksklaar te maken. Dit proces begint met het zorgvuldig inspecteren van de bodem. Na inspectie kan er op basis van de gegevens een behandelplan worden geschreven. Afhankelijk van de situatie kan de manier waarop de sanering wordt uitgevoerd, onderverdeeld worden in drie technieken:

  1. In situ - de verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd, soms is een blijvende nazorg onvermijdelijk.
  2. On site - de verontreiniging wordt verwijderd, de grond wordt afgegraven en ter plaatse gesaneerd en hergebruikt
  3. Ex situ - de verontreiniging wordt verwijderd, en afgevoerd naar onze saneer- locatie.

JC Krans is altijd op de hoogte van de laatste technieken (bijvoorbeeld biologisch afbreken) en uiteraard van de regelgeving. En verzorgd uw bodemsanering van A tot Z.