Afvalwatersystemen

Voor de afvoer van rioolwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt binnen waterschappen vrijwel altijd gebruik gemaakt van riool -gemalen. Om de afvoer van rioolwater te garanderen worden door ons regelmatig riool -gemalen gerenoveerd, aangepast en soms nieuw gebouwd. Ook de aanleg van en het onderhoud aan bergbezink -bassins behoren tot onze werkzaamheden.