Aardbevingschade

Centrum Veilig Wonen versterkt woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Uiteraard is ook JC Krans actief bezig in dit gaswinningsgebied, om de betrokken aannemers te ondersteunen voor een "Sterker Groningen".

JC Krans voert hier diverse sloop- en sanerings- werkzaamheden uit. Van het demonteren van kwetsbare elementen tot totaalsloop. De variatie van de hier toegepaste disciplines is groot. Zo is na uitgebreide inspectie helaas gebleken dat sommige woningen niet geschikt zijn voor de geplande verstevigings- maatregelen, en dat deze vervolgens moeten worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd. Een voorbeeld hiervan is de sloop van 43 woningen te Loppersum. Dit project geeft een mooi beeld van de capaciteit en flexibiliteit van JC Krans. In nauw overleg met de bewoners en uitvoerder(s) worden de werkzaamheden tot in de kleinste details gepland.

Naast de totaalsloop van een heel woonblok voert JC Krans ook kleinere werkzaamheden uit. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Het ontmantelen van woningen, verwijderen van buitenmuren en isolatie.
  • Selectief verwijderen van kwetsbare elementen zoals balkons, schoorstenen en ornamenten.
  • Saneren van asbest voordat de versterkingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Ruimen / slopen van tuindecoratie en schuurtjes.
  • Snel en efficient demonteren van daken.

Uitvoerders kiezen voor JC Krans vanwege de expertise en know-how die binnen onze organisatie aanwezig is om bovenstaande projecten snel en vakkundig uit te voeren.