Disciplines

JC Krans is een uiterst flexibele partner als het gaat om totaalsloop en recycling, asbestsanering en civiele techniek en is breed inzetbaar. Maar wist u dat wij naast het slopen en saneren ook de aanleg en onderhoud van cultuurtechnische werken zoals bijvoorbeeld watergangen verzorgen? JC Krans verzorgd zelfs de aanleg en bouw van gemalen, stuwen en bruggen, zie Civiel en Infra. Onderstaand vindt u een overzicht van onze 5 hoofd-disciplines.