Renovatiesloop

Met renovatiesloop bedoelen we het gedeeltelijk- of inpandig- slopen van een renovatieobject. Denk bijvoorbeeld aan de herstructurering van een te renoveren zorgcomplex. Werkzaamheden kunnen dan zijn: het slopen van binnenmuren en plafonds, verwijderen van sanitair en installatiewerken, afvoeren van diverse soorten bouwafval (zoals puin, tegels, vloer- en wand- bedekking enz.) en eventueel het volledig slopen van bijgebouwen. Erg belangrijk is natuurlijk dat deze werkzaamheden op een logische volgorde worden uitgevoerd om alle vrijkomende sloopmaterialen zo efficiënt mogelijk te kunnen scheiden en recyclen.

Bij een renovatiesloop wordt altijd goed rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever zodat het te renoveren object aan de huidige eisen voldoet.

 

Bovenstaand; een renovatiesloop in Groningen.