CO2-Prestatieladder

De directie van J.C. Krans aannemingswerken B.V. beschouwt VGM als een belangrijk onderdeel van haar taak en zal dit VGM-beleid aan het einde van ieder jaar evalueren, aanpassen aan de activiteiten en de daaruit voortvloeiende beleidsaanpassingen bespreken met alle direct betrokkenen. VGM zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn binnen de bestaande vormen van overleg. Ook milieuzaken verdienen sterk onze aandacht. J.C. Krans aannemingswerken B.V. streeft ernaar zoveel mogelijk milieuvriendelijke middelen te gebruiken en milieuschade te beperken. Hier wordt de systematiek van de CO2-Prestatieladder (trede 3) als uitgangspunt genomen.

Hieronder vind u de meeste recente documentatie rondom de CO2-Prestatieladder

Handboek CO2-Prestatieladder incl. reductieprogramma-(3.B.1),  De meest recente CO2-footprint en reductiedoelstellingen en communicatieplan (3.C.1), Actie participatie (3.D.1)

Communicatie intern en extern

Aanvullende informatie of detaillering zijn te vinden op de website van SKAO: www.skao.nl