Grondwerken

Een goede basis begint altijd met goed grondwerk. In de afgelopen decennia heeft JC Krans ontzettend veel ervaring opgedaan in diverse grondwerken zoals het ontgraven funderingen, verhardingen en waterwegen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het saneren van verontreinigde grond.